PT CIRKEL 12 GGR

För dig som hellre vill träna i en mindre grupp 1 gång per vecka coachad av utbildad & erfaren Personlig tränare! 

Grunden för träningsupplägget är allsidig träning som ska kännas lustfylld och ge mersmak! Eftersom det är en mindre grupp ges utrymme för mycket personlig stöttning och anpassning efter deltagarnas förutsättningar. 

Träningen sker i cirkelform med olika träningsstationer. Vi använder en hel del olika träningsredskap men även egen kroppsvikt. Fokus är en stor variation utav övningar för att träna upp och utmana vår kroppsstyrka, puls och bål. Dessutom ska träningen kännas både motiverande och mentalt stärkande!

Praktisk info

Onsdagar kl 16.30 – FÅTAL PLATSER KVAR!

Onsdagar kl 19.30 – FULLBOKAD!

Fredagar 6.30 – PLATSER KVAR!

12 veckor träning under perioden v. 35 -47 (ej v.44)

Max 4 deltagare och en plats till utrymme för att ta igen eventuellt missat tillfälle.

Man bokar alltså sin plats för hela perioden. När kursen startat kan vi inte återbetala om du skulle bli sjuk men vi kan alltid hitta en gemensam lösning på vägen. 

Personlig Tränare och Coach Jessica Ahlborg

För mer frågor maila till jessica@systerknuten.se