Meditation

Meditation är en praxis där en individ använder en teknik – till exempel mindfulness eller fokusera sitt sinne på en tanke eller aktivitet.